Etsijäkoiraliiton toimintaan pääsee mukaan osallistumalla ensin Tutustuminen Etsijäkoiraliiton toimintaan infoluentoon, jossa kerromme hajuntunnistuksesta, etsijäkoiraliiton toiminnasta ja etsijäkoirien työstä. Infoluentoja pidetään pääsääntöisesti keväisin ja syksyisin, joihin myös alkeiskurssit ja puhelinneuvontakurssit ajoittuvat. Luennon käytyään, voi hakea Etsijäkoiraliiton alkeiskurssille ja/tai puhelinneuvontakurssille. Tiedoitamme luennoista aina sivuillamme sekä Etsijäkoiraliiton some-kanavilla.

Etsijäkoiraliitossa voi harrastaa oman koiran kanssa, mutta myös ilman koiraa. Toiminnassamme on mukana etsijäkoordidaattoreita, jotka vastaavat neuvontanumerossamme ja auttavat karkureiden omistajia ilman koiraa..

Etsijäkoirakon koulutus

Koiran koulutus etsintävalmiiksi kestää reilut kolme vuotta. Koulutus tapahtuu pääpiirteissään alla olevan kaavion mukaisesti. Koulutus sisältää tutustumisluennon, alkeiskurssin, jatkokurssin sekä etsintöihin valmistavan kurssin. Kurssin suorittamiseksi koirakon on läpäistävä kurssin loppukoe, jolla testataan kurssilla opetettujen asioiden osaamista. Kurssien välillä harjoitellaan treeniringissä. Ennen valmistumista koirakolle pidetään vielä tasotesti, joka tulee läpäistä ennen kuin koirakko nimetään liiton viralliseksi etsijäkoirakoksi.  Koko koulutuksen ajan voidaan harjoitella myös etsintätyöhön liittyvää perustottelevaisuutta..

Liiton kursseista kaikki muut ovat avoimia kaikille, mutta  etsinnöille valmistavalle kurssille tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukset tulee toimittaa etsintä- ja koulutustyöryhmälle käsiteltäväksi, jonka hyväksynnällä voidaan koirakon koulutus aloittaa. 

koulutuspolku6

Koiran kanssa harjoittelun lisäksi ohjaaja opiskelee erilaisia etsinnöissä tarvittavia taitoja. Maasto ja sääolosuhteet vaikuttavat huomattavasti etsintöihin, joten ohjaajan on perehdyttävä niihin liittyviin erityispiirteisiin. Ohjaajan tulee oppia, miten tuulet, ilmavirrat ja maanpinnalla tapahtuvat olosuhteiden muutokset vaikuttavat hajujen liikkumiseen. Samoin hajujen käyttäytyminen erilaisissa maastoissa on oleellista. Suunnistuksesta on hyvä osata ainakin alkeet, sillä harjoituksissa ja tosietsinnöissä joutuu jatkuvasti lukemaan karttaa. Lisäksi koiran ohjaajan on syytä osata koiran, kissan ja ihmisen ensiapua.

Hajutunnistus on kaiken perusta

Etsijäkoiran koulutuksen perustana on hajutunnistus. Hajutunnistus tarkoittaa sitä, että koira osaa tunnistaa hajun, jonka ohjaaja pyytää etsimään. Esim. koira etsii sen hajuisen koiran, minkä kaulapannan ohjaaja antaa haisteltavaksi ja pyytää etsimään. Hajutunnistus aloitetaan heti ensimmäisistä harjoituksista alkaen.

Hajutunnistuksen oppimisen kannalta on tärkeää, että koira malttaa rauhoittua jäljelle lähdettäessä ja haistelee kunnolla maalikoirasta annettavan hajun eli alkuhajun. Maalikoirasta annettavassa hajussa on aina myös maalikoiran ohjaajan hajua. Jäljen alkuun tehdään alue, jossa on pelkkää koiran hajua, jotta voidaan varmistaa, että etsijäkoira etsii maalikoiraa eikä maalikoiran seurana olevaa ihmistä.

Koiran ohjaajan koulutus

Etsijäkoiratoiminnan vaikeus on koirien lukemisessa. Jokainen koira saa käyttää etsiessään sille luontaisia eleitä ja ohjaajan on opeteltava tulkitsemaan omaa koiraansa. Maalikoiran ilmaisemisen lisäksi koirat kertovat erilaisia asioita etsinnän aikana. Koira voi esim. pyytää saada haistaa alkuhajua uusiksi, kertoa käyvänsä välillä katsomassa jotain muuta mielenkiintoista tai kertoa tietävänsä mitä tekee. Koiran ohjaaja ei millään voi aluksi osata tulkita kaikkia koiran eleitä, mutta niitä oppii tunnistamaan koiran työskentelystä kokemuksen karttuessa ja kokeneempien harrastajien opastuksella.

Koiran kanssa harjoittelun lisäksi ohjaaja opiskelee erilaisia muita etsinnöissä tarvittavia taitoja. Maasto ja sääolosuhteet vaikuttavat huomattavasti etsintöihin, joten ohjaajan on perehdyttävä niihin liittyviin erityispiirteisiin. Ohjaajan tulee oppia, miten tuulet, ilmavirrat ja maanpinnalla tapahtuvat olosuhteiden muutokset vaikuttavat hajujen liikkumiseen. Samoin hajujen käyttäytyminen erilaisissa maastoissa on oleellista. Suunnistuksesta on hyvä osata ainakin alkeet, sillä harjoituksissa ja tosietsinnöissä joutuu jatkuvasti lukemaan karttaa. Lisäksi koiran ohjaajan on syytä osata koiran, kissan ja ihmisen ensiapua.

Koirakon tie alkeiskurssilta etsintävalmiiksi

Tutustuminen hajuntunnistukseen ja Etsijäkoirien toimintaan-luento: Luento on kattava tietopaketti kaikille eläinten omistajille. Luennolla käydään läpi tyypillisimmät karkaamistilanteet, karkaamisten ennaltaehkäisy sekä miten toimia jos oma eläin pääsee karkuteille. Luennolla kerrotaan myös Etsijäkoirien koulutuksesta. Luennolle osallistuneet voivat hakea alkeiskurssille.

Alkeiskurssi: Koirakon koulutus alkaa alkeiskurssilla. Alkeiskurssin päätarkoituksena on tutustuttaa koirakko lajiin ja antaa ohjaajalle työkaluja koiransa kouluttamiseen. Kurssiin kuuluu seitsämän harjoituskertaa ja loppukoe. Alkeiskurssin jälkeen koirakko siirtyy harjoittelemaan treenirinkiin.

Jatkokurssi: Jatkokurssilaiset suorittavat kurssin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa tehdään neljä jälkeä. Niiden suorituksien jälkeen tulee kurssiin vähintään kuukauden mittainen tauko, jonka aikana kurssilainen harjoittelee treenien suunnittelua ja pitämistä. Vähintään ensimmäiset treenit tulee vetää oman kouluttajansa kanssa yhdessä. Tauolta tulon jälkeen alkaa kurssin toinen osa, jolloin koirakko suorittaa neljä jälkeä ja kurssin loppukokeen. Loppukokeen läpäisyn jälkeen koirakon  harrastus jatkuu taas treeniringissä ja kokemuksen karttuessa koirakko voi halutessaan hakea etsintöihin valmistaville kursseille.

Etsintöihin valmistavat kurssit: Kurssille valitaan ainoastaan koirakoita, jotka haluavat toimia liiton virallisina etsijäkoirakkoina. Kurssille halutessaan koiran ohjaajan tulee laittaa vapaamuotoinen hakemus etsintä- ja koulutustyöryhmälle. Etsintöihin valmistavilla kursseilla keskitytään tietynlaisiin vaikeisiin jälkiin. Osioiden teemat ovat vanhat jäljet, pitkät jäljet ja kaupunkijäljet sekä sekalaiset jäljet. Kussakin osiossa on 3-5 harjoitusta ja loppukoe. Kaikkien vaadittavien suorituksien jälkeen koirakolle tehdään tasotesti. Tasotestin läpäistyään koirakosta tulee liiton virallinen etsijäkoira.

Ohjaajan kurssit: Etsintöihin valmistavien kurssien välissä on ohjaajalle tarjolla koulutusta; suunnistus, koiran, kissan ja ihmisen ensiapu sekä maaston, tuulen ja lämpötilan vaikutus hajun käyttäytymiseen.

Treenirinki: Treeniringin treenit ovat erittäin tärkeitä koirakon kehittymisen kannalta. Kursseilla opitaan tiettyjä uusia asioita ja vaikeutetaan aikaisemmin tehtyjä harjoituksia. Treeniringin tehtävänä on luoda koirakoille rutiinia ja vahvistaa kursseilla opittuja asioita. Seuraavan kurssin treenit ovat aina edellistä kurssia huomattavasti haastavampia, joten harjoittelu treeniringissä kurssien välillä on välttämätöntä. Kurssien välissä on myös hyvä hyödyntää treeniringin treenit palauttavien harjoituksien tekemisessä.

Etsintätottelevaisuus: Treeniringin lisäksi koirakoiden jatkuvaan koulutukseen voi halutessaan liittää etsintöihin liittyvän tottelevaisuuden kouluttamista. Näissä treeneissä harjoitellaan arkitottelevaisuutta erityisesti eläinetsintää silmällä pitäen. Avainasemassa ovat ihmisten ja koirien sujuva kohtaaminen sekä käskystä paikalla pysyminen.