Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta.

Rekisterienpitäjä

Etsijäkoiraliitto ry
Y-tunnus 2324566-8 
HELSINKI

Rekisterien nimet

Etsijäkoiraliitto ry:n jäsenrekisteri ja
Etsijäkoiraliitto ry:n etsintärekisteri.

Rekisterien pitämisen peruste

Henkilötietolain 19§ mukainen jäsenrekisteri.
Etsintärekisterissä rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde, sopimus tai toimeksianto.

Rekisterien käyttötarkoitukset

Jäsenrekisterissä henkilötietoja käytetään Etsijäkoiraliitto ry:n jäsenmaksuihin tai muihin siihen rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä jäsenen suorittamien koulutusten seurantaan.

Etsintärekisteriä käytetään kadonneeksi ilmoitetun karkurin etsintään ja tilanteen ylläpitoon.

Rekisterien sisältämät tiedot

Rekistereissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Jäsenrekisterissä ja Etsintärekisterissä: nimi, osoitetiedot ja muut yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä tietojen muutostiedot.

Etsintärekisterissä lisäksi tarvittaessa myös karkurin nimi, eläinlaji, rotu, karkaamistilanne sekä asioita, jotka oleellisesti liittyvät kyseiseen karkuritapaukseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yhdistykseen liittymisen yhteydessä ja etsintärekisteriin asiakkaan oltua itse yhteydessä Etsijäkoiraliittoon ja pyydettyä apua karkurin kiinnisaamiseksi.

Tietojen luovutus

Etsijäkoiraliitto ry ei luovuta henkilötietoja edelleen.

Rekisterin suojaus

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Etsijäkoiraliitto ry:n kulloisellakin puheenjohtajalla, sihteerillä sekä hallituksen jäsenillä. Etsijäkoiraliitto ry:n hallitus poistaa oikeudet edellä mainituilta, kun tehtäviin valitaan uudet henkilöt. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Etsintärekisterin käyttöoikeus on Etsijäkoiraliiton etsintävalmiiden koirien ohjaajilla, etsintäavustajilla, etsintäkoordinaattoreilla ja puhelinpäivystäjillä. Kaikki edellä luetellut henkilöt ovat Etsintäkoiraliitto ry:n jäseniä ja heillä on rekisterin kaikesta sisällöstä täysi vaitiolovelvollisuus. Kaikki karkuritapaukseen liittyvät yksilöivät tiedot (nimi, osoitetiedot, puhelinnumero) poistetaan etsintärekisteristä yhden (1) kuukauden kuluessa etsinnän päätyttyä tai kolmen (3) kuukauden kuluttua, jos karkurin asiassa ei ole tapahtunut mitään päivitettävää asiaa rekisterissä.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Etsijäkoiraliitto ry:n jäsen- tai etsintärekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Etsijäkoiraliitto ry / Jäsensihteeri
Outi Liukkonen
Kalliomäenkatu 21
06400 Porvoo

Tarkastuspyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä kirjallisesti.
Sähköpostitse tai puhelimitse tehtyjä tarkastuspyyntöjä ei voida käsitellä.

Tietojeni poistaminen
Tietojesi poistaminen tarkoittaa, että et voi jatkaa Etsijäkoiraliitto ry:n jäsenenä ja/tai emme voi auttaa karkurisi etsinnässä.

Päivitetty 24.5.2018